Head
spacer



Дейности
Очаквайте скоро ...




Какво е LTA (дългосрочно доброволно споразумение)?
LTA е дългосрочно доброволно споразумение между индустриални организации и правителствените органи. Първото "поколение" LTA, е във финалната си фаза. То е фокусирано предимно върху подобряване на енергийната ефективност на производствения процес.
 
Цели на LTA

Основните двигатели за Холандското правителство за включване в доброволни споразумения са ефективно намаление на емисиите CO2 и повишавате години се наблюдава глобална промяна на климата вследствие на повишаване на количеството вредни емисиине надеждността на енергийните доставки.
От края на 80те години се наблюдава световно измемнение на климата следствие на повишаването на количеството вредни емисии във въздуха. Така през 1989г. Холандското правителство формира национална политика за 3% намаление на емисиите CO2 до 2000г. Първоначалната цел на доброволното споразумение е да се стимулира развитието на енергийната ефективност без да се прибягва до изготвянето на нови регулативни норми.

 
Следващото "поколение"
Второто "поколение" Дългосрочни Доброволни споразумения LTA2, стартира през 2001. То е насочено изцяло към целия цикъл на производствения процес.
 
Протокола от Киото
Зеления доклад относно сигурността на енергийните доставки е приет през 2000 от Европейската комисия. Европейската икономика, също като холандската е изцяло базирана на изкопаемите горива като източник на енергия, които покриват около 40-50% от общата консумация на енергия.

 

 
u
spacer spacer
  Design by ESD Bulgaria
spacer