Head
spacerДейности
Очаквайте скоро ...
Документи

Първа Фаза по проекта:
 
Материали по проекта:
Име
Тема
Изтегли
  "Холандската система за дългосрочни доброволни споразумения - първо поколение (1989-2000)"
  "Дългосрочни споразумения между Сдружение на холанската индустрия (VNCI) и Химически компании, Министерство на икономиката относно повишаване на енергийната ефективност"
  "Дългосрочни Доброволни споразумения за енергийна ефективност - резултати до края на 2000", PDF (5MB)
  "Дългосрочни Доброволни споразумения за енергийна ефективност в Холандия - резултати за 2004", PDF (5MB)
  Списък на заинтересованите страни в България
     

Доклади:
Име
Тема
Изтегли
Erik ter Avest, SenterNovem "Преглед на доброволните подходи в Европейския съюз с фокус върху дългосрочните споразумения за подобряване на енергийната ефективност в Холандия", PDF (622KB)

Приложения:
Приложение 1, PDF (5.5MB)
Приложение 2, PDF (5.8MB)Илиян Желязков,
"И Ес Ди - България" ООД
"Проучване на съществуващия контекст относно енергийната ефективност в българската индустрията", PDF (451KB)
Илиян Желязков,
"И Ес Ди - България" ООД
"Модел за въвеждане на подходящи за българските условия дългосрочни споразумения за енергийна ефективност в индустрията", PDF (199KB)
Илиян Желязков,
"И Ес Ди - България" ООД
Окончателен доклад: "Подходящи за българските условия дългосрочни споразумения за енергийна ефективност в индустрията", PDF (213KB)
     

Презентации:
Име
Тема
Изтегли
Nicole van Beeck, Senter Novem - Netherland "Проект за дългосрочни доброволни споразумения за повишаване на енергийната ефективност в промишлеността в България", PDF (379KB)

Erik ter Avest, Senter Novem - Netehrland "LTA (дългосрочни доброволни споразумения) за енергийна ефективност в Холандия", PDF (932KB)
Nicole van Beeck, SenterNovem - Netehrland "Additional instruments and support tolls complementing Long Term Agreements in the Netherlands ", PDF (896KB)
Erik ter Avest, SenterNovem - Netehrland "Lessons learnt from European Voluntary Approaches and Dutch Long Term Agreements (LTA's) on energy-efficiency improvement", PDF (1.6MB)
Илиян Желязков, "И Ес Ди - България" ООД "Проучване на съществуващия контекст относно енергийната ефективност в българската индустрията", PDF (153KB)
Илиян Желязков, "И Ес Ди - България" ООД "Модел за въвеждане на подходящи за българските условия дългосрочни споразумения", PDF (181KB)
Александър Пенчев, "И Ес Ди - България" ООД "Доброволни дългосрочни споразумения - следващи стъпки по проекта", PDF (124KB)
Nicole van Beeck, SenterNovem - Netehrland "Requirements PPA - short projects", PDF (271KB)
     

Втора Фаза по проекта:
 
Презентации
Име Тема Изтегли
Cees van Beek,
CO2 Consult - Холандия
"Проектно управление ", PDF (148KB)
Erik ter Avest, SenterNovem - Холандия "Сканиране на енергийниа потенциал",
PDF (276KB)
Erik ter Avest, SenterNovem - Холандия "Сканиране на енергийния потенциал - обучение", PDF (282KB)
Nicole van Beeck, SenterNovem - Холандия "Правителствени стимули в Холандия в подкрепа на дългосрочните споразумения за енергийна ефективност", PDF, (496KB)
Илиян Желязков, "И Ес Ди - България" ООД "Какво сме постигнали досега", PDF (129KB)
Райна Ангелова , "И Ес Ди - България" ООД "Съществуващи мерки и механизми за насърчаване на енергийната ефективност в промишлеността", PDF (171KB)
Nicole van Beeck and Erik ter Avest, SenterNovem - Холандия "Проект за дългосрочни псоразумения за енергийна ефективност в българската индустрия", PDF (780KB)
Erik ter Avest, SenterNovem - Холандия "Мониторинг на резултатите от дългосрочните споразумения и на постигнатия напредък: мониторингова и надзорна роля на SenterNovem", PDF (647KB)
Erik ter Avest, SenterNovem - Холандия Енергийно сканиране, PDF (78 KB)
Erik ter Avest, SenterNovem - Холандия Мениджмънт - административно тяло, PDF (38 KB)
Дора Томова, "И Ес Ди - България" ООД LTA - Втора фаза на проекта, PDF (176 KB)
     

Материали по проекта:
Име
Тема
Изтегли
  "Изисквания към българските консултанти за сканиране на енергийния потенциал в рамките на проекта за дългосрочни споразумения за енергийна ефективност в българската индустрия", PDF (52KB)

  "Кратка информация за проекта", PDF (186KB)
 

Резултати от проведената анкета, в рамките на проект LTA-PPA – Фаза II, PDF (49KB)
16 март 2007, София, България

Erik ter Avest, SenterNovem - Холандия Наръчник за анализ на енергийния потенциал в България, PDF (337KB)
Илиян Желязков, "И Ес Ди - България" ООД Препоръки за сканиране на потенциала за подобряване на енергийната ефективност в индустриални предприятия, PDF (718KB)
 
 
u
spacer spacer
  Design by ESD Bulgaria
spacer